ESET SERVICES

ESET Česká republika

Test bezpečnosti

ESET Vulnerability Assessment

Každý měsíc vznikají tisíce nových zranitelností, které ohrožují podnikání Vaší firmy. Tým specialistů ESET za Vás sleduje bezpečnostní situaci a nabízí Vám možnost získat cenné informace o zranitelnostech Vašich systémů dřív, než to udělá někdo za Vás. Získáte čas na přijetí potřebných opatření a zabránili tak potenciálním narušením a infiltraci Vašeho informačního prostředí.

Proč vyhledávat zranitelnosti?

  • Prevence před bezpečnostními incidenty
  • Včasná identifikace bezpečnostních chyb v systémech
  • Sledování vývoje stavu bezpečnosti
  • Optimalizace nákladů na implementaci bezpečnostních opatření

ESET Vulnerability Assessment (EVA) je internetová služba, která vyhledává zranitelnosti systémů, zařízení a aplikací přístupných z Internetu. EVA používá neinvazivní techniky, které neohrožují chod ani provoz systémů. Testování je možné vykonávat jednorázově nebo periodicky. Výsledkem testu je zpráva o stavu zranitelnosti, která obsahuje popis jednotlivých zjištění, ohodnocení závažnosti a návody na odstranění bezpečnostních chyb. Vyhledávání a správa zranitelností je důležitá součást řízení informační bezpečnosti a výstupy se využívají při dalších činnostech, jako jsou analýza rizik, zjišťování efektivity IT procesů a bezpečnostní audit.

Více informací

Pro vyzkoušení je možné bezplatně využít plně funkční časově omezené DEMO služby ESET Vulnerability Assessment. Více informací o možnostech a variantách služby naleznete na stránkách společnosti ESET. Pro informaci o cenách a pro vyžádání DEMO účtu kontaktujte naše obchodní oddělení.