ESET SERVICES

ESET Česká republika

EVA Free - on-line test bezpečnosti

Podmínky použití služby

SPUŠTĚNÍM TOHOTO TESTU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI O POUŽÍVÁNÍ A BERETE NA VĚDOMÍ INFORMACE NÍŽE UVEDENÉ.

Rozsah oprávnění:

 • K používání bezpečnostního testu portálu EVA Free je oprávněn pouze uživatel, který bere na vědomí toto ujednání.
 • Uživatel portálu smí spustit bezpečnostní test.
 • Uživatel je oprávněn prostřednictvím portálu EVA Free testovat zařízení, pro které vlastní povolení. JE DŮRAZNĚ ZAKÁZÁNO TESTOVAT CIZÍ ZAŘÍZENÍ.
 • Uživatel portálu nesmí vložit žádnou část portálu EVA Free do jiného internetového portálu nebo aplikace bez písemného souhlasu ESET, spol. s r.o.
 • Uživatel nebude provádět jakýkoliv druh zpětného inženýrství či se zabývat jakoukoliv jinou činností, která by vedla k získání podkladových informací, které nejsou pro uživatele viditelné v souvislosti s normálním používáním portálu EVA Free.

Odpovědnost:

 • UŽIVATEL PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST za testování internetových zařízení.
 • ESET, spol. s r.o. neručí za jakékoliv vzniklé škody způsobené použitím portálu EVA Free.
 • ESET, spol. s r.o. nezodpovídá ani za škody, které by mohly vzniknout v důsledku kombinace vlivů jiných technologií.
 • ESET, spol. s r.o. nezodpovídá za přesnost výsledků bezpečnostních testů prováděných portálem EVA Free.
 • ESET, spol. s r.o. nezodpovídá za přesnost jakýchkoliv informací, které poskytnou pracovníci technické podpory ESET, spol. s r.o., ani za jakékoli škody, způsobené v důsledku takovéto technické podpory.
 • ESET, spol. s r.o. nezaručuje, že portál bude fungovat bez přerušení a že nebude obsahovat chyby.

Další informace:

 • ESET, spol. s r.o. zaručuje, že získané informace nebudou použity k dalším účelům kromě statistických.
 • Uživatel portálu souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových informací společnosti ESET, spol. s r.o. na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti o provední bezplatného testu bezpečnosti.
 • Způsob a metody činnosti portálu EVA Free jsou předmětem obchodního tajemství.
 • Váš souhlas s těmito podmínkami bude v ESET, spol. s r.o. archivován po dobu 10 let.
 • Veškeré případné spory mezi provozovatelem a uživatelem budou řešeny podle platného práva ČR.

Provozovatel portálu:

ESET Services
divize společnosti ESET, spol. s r.o.

Aupark Tower, 16. poschodie
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Důležité informace pro používání bezpečnostních testů

Test firewallu

Pokud je zařízení, z kterého žádáte o bezpečnostní test, připojeno za firewallem, je testován právě tento firewall. Pokud používáte ip forward nebo port forward, jsou současně otestovány firewall i zařízení, na která jsou směrovány forwardy.

ISP proxy

V případě, že používáte ISP proxy nebo anonymizer, odeberte před spuštěním testu proxy z aktivního nastavení tak, aby nedošlo k nežádoucímu testování ISP zařízení.

Testovaná adresa

Vaše IP adresa, která bude testována: 54.234.175.4


Spuštění testu

 
Titulní stránka > Test bezpečnosti > Spustit test