ESET SERVICES

ESET Česká republika

Internetové nástroje - DIG

Služba Dig nebo také NSlookup slouží k nalezení a zobrazení DNS záznamů. Nabízí tyto základní metody vyhledávání:

  • A - překlad DNS jména na IP adresu
  • MX – přehled o směrování poštovních záznamů s náležitou metrikou
  • PTR – reverzní překlad IP adresy na DNS jméno

Dig