ESET SERVICES

Internetové nástroje - PING

Základním předpokladem kvalitního poskytování a používání internetových služeb je 100% dostupnost a minimální ztrátovost paketů.

Pro funkčnost tohoto testu je nutné povolit ICMP protokol tak, aby byl dostupný ze zdrojů tohoto portálu. V případě stálé nedostupnosti kontaktujte svého správce sítě, případně svého poskytovatele internetového připojení.

Ping

Výstup příkazu PING loader